Vertrouwenspersonen

Binnen de ARB streven wij naar een veilige omgeving voor iedereen.
Dit hebben wij onder andere vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. De laatste versie hiervan is te vinden bij de downloads.
Om dit nog verder te garanderen hanteren wij de gedragsregels zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld. Klik hier voor de link naar deze gedragsregels.
Ook hebben wij voor al onze instructeurs, instructeurs in opleiding en bestuursleden een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.

Mocht er toch nog iets zijn waar je mee zit en kan je dit niet bespreken met je instructeur of met de TC, dan kan je altijd contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.
Zij zullen je verhaal aanhoren en waar nodig je helpen met het zoeken naar een oplossing.