Nieuws‎ > ‎

RVR (Regionale voorziening Reddingsbrigade)

Geplaatst 25 mrt. 2014 11:59 door Redactie van de Plons

In de professionele hulpverlening wordt al langer veel samengewerkt door verschillende hulpverleningsorganisaties in de buurt. Heel Nederland is namelijk ingedeeld in veiligheid regio’s waarbinnen de hulpverlening in de regio wordt georganiseerd. Bij de Reddingsbrigades was dit nog niet het geval en waren wij allemaal losse verenigingen die niet veel samenwerkten.

Omdat we als afzonderlijke reddingsbrigade geen gesprekspartner zijn voor de veiligheidsregio Utrecht,
  is het van belang om onze krachten te bundelen. Door de komst van de RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigade) gaat dit veranderen. Ook wij als reddingsbrigades gaan meer met elkaar samenwerken op het gebied van opleiding, oefeningen en bewakingen.


Op 14 december 2013 hebben de reddingsbrigades uit Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Houten, IJsselstein, Lopik, Utrecht, Vianen, Vinkeveen en Reddingsbrigade Nederland  als 13e RVR het samenwerkingsconvenant ondertekend. Het RVR convenant bekrachtigt de samenwerking tussen de reddingsbrigades in de regio Utrecht, die vanaf dit moment door tussenkomst van een RVR Coördinator, als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de veiligheidsregio Utrecht en andere hulpverleningspartners. Het ondertekenen van het convenant is de basis van onze samenwerking. Hoe wij hier precies invulling aan gaan geven zal de komende maanden duidelijker worden. Door verschillende werkgroepen wordt er gekeken hoe we elkaar kunnen versterken op alle gebieden.

Bas Post

Comments