Nieuws‎ > ‎

Uitnodiging 94e Algemene Ledenvergadering

Geplaatst 30 mrt. 2013 03:11 door Webmaster ARB   [ 30 mrt. 2013 03:12 bijgewerkt ]

Beste leden,

Het Bestuur van de Amersfoortse Reddingsbrigade nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 10 april 2013 om 20.00 uur.

Locatie:
Beveiliging Trigion, Emiclaerhof 142 C, Amersfoort.
( de ingang bevindt zich tegenover de ingang van de parkeergarage in Emiclaer).

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Binnengekomen stukken

4. Jaarverslag secretariaat

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag en verkiezing kascommissie

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn:
Willem van wegen
Saskia van Schaik

Zij die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 15 minuten voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

8. Vrijwilliger van het jaar

9. Jubilea

10. Rondvraag

11. Sluiting vergadering

De notulen van de vorige ledenvergadering zijn te vinden op www.arbweb.nl

Met vriendelijke groet, 
Secretariaat ARB