Varend Redden

Naast het zwemmend redden wordt er bij de ARB ook lesgegeven in het varend redden. De cursisten worden hierbij opgeleid om als bemanning op de reddingsvlet mee te varen. Na de zomervakantie start er zo mogelijk ieder jaar weer een nieuwe cursus. Deze cursus bestaat uit een praktijk- en theoriegedeelte. De lessen worden doorgaans in het weekend gegeven. De praktijklessen vinden buiten plaats en gaan door zolang de weersomstandigheden het toelaten.

 

Tijdens de opleiding komen onderwerpen aan bod als:

  • Binnenvaart Politie Reglement - BPR (verkeersregels op het water).
  • Schiemanswerk (verschillende touwknopen).
  • Veiligheid op en om het water.
  • Communicatie (het kunnen bedienen volgens de juiste procedures van mobilofoon en portofoon).
  • Kaartlezen.
  • En natuurlijk roeien en varen!

Van de deelnemers verwachten wij dat zij over doorzettingsvermogen beschikken, want er moet genoeg theorie worden geleerd en de praktijk zal ook niet altijd in het zonnetje zijn. Verder zijn belangrijk: uithoudingsvermogen, enthousiasme en natuurlijk het kunnen werken in een groep.

In verband met het aantal boten en het aantal instructeurs kunnen wij elk jaar een beperkt aantal personen plaatsen.

 

Nieuwe eisen
De afgelopen jaren is reddingsbrigade Nederland druk geweest met het wijzigen van de exameneisen voor zwemmend en varend redden. Vanaf 2012 zijn de nieuwe eisen van het zwemmend redden van kracht, nu is reddingsbrigade Nederland nog druk met de ontwikkeling voor de nieuwe eisen van het varend redden. Totdat de nieuwe exameneisen bekend zijn, zullen wij de deelnemers zo breed mogelijk opleiden.
 
Instroomeis
De deelnemers moeten minimaal 15 jaar oud zijn en beschikken over zwemervaring bij de reddinsgbrigade.
Aangezien roeien het meest wordt gedaan tijdens de praktijklessen, moet de cursist vanzelfsprekend ook de zware roeiriem uit het water kunnen tillen.
 
Heb je interesse voor de opleiding Varend Redden? Stuur dan een email naar:


varendredden@arbweb.nl