Bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en een penningmeester), de algemene bestuursleden en de bestuursleden van de technische commissie. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken (bestuur@arbweb.nl)

Het bestuur van de Amersfoortse Reddingsbrigade bestaat uit de volgende leden: