Vertrouwenspersonen

Als Amersfoortse Reddingsbrigade streven wij naar een veilige omgeving voor iedereen. Dit staat vastgelegd in ons huishoudelijke reglement en deze is te vinden bij downloads. Om dit nog verder te garanderen hanteren wij de gedragsregels zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld. Daarnaast hebben wij voor al onze instructeurs, instructeurs in opleiding en bestuursleden een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.

Mocht er toch nog iets zijn waar je mee zit en dit kun je niet bespreken met je instructeur of met de technische commissie, dan kun je altijd contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Zij zullen je verhaal aanhoren en waar nodig je helpen met het zoeken naar een oplossing.