Wie zijn wij?

Bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en een penningmeester), de algemene bestuursleden en de bestuursleden van de technische commissie. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken.
bestuur@arbweb.nl

Voorzitter

Bas IJzelendoorn
voorzitter@arbweb.nl 

Penningmeester

Erwin Mollenhorst
penningmeester@arbweb.nl 

Secretaris

Wendy van Boggelen
secretariaat@arbweb.nl 

Algemene bestuursleden

Het bestuur wordt aangevuld met algemene bestuursleden uit commissies.

Onze commissies

PR en Evenementen

Alex Dijkstra
pr@arbweb.nl 

Wedstrijdgroep

TC Zwemmend Redden

Henk Jan Steunebrink
tc@arbweb.nl 

Waterhulpverlening

Vertrouwenspersonen

Als Amersfoortse Reddingsbrigade streven wij naar een veilige omgeving voor iedereen. Dit staat vastgelegd in ons huishoudelijke reglement en deze is te vinden bij downloads. Om dit nog verder te garanderen hanteren wij de gedragsregels zoals die door het NOC*NSF zijn opgesteld. Daarnaast hebben wij voor al onze instructeurs, instructeurs in opleiding en bestuursleden een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.

Mocht er toch nog iets zijn waar je mee zit en dit kun je niet bespreken met je instructeur of met de technische commissie, dan kun je altijd contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Zij zullen je verhaal aanhoren en waar nodig je helpen met het zoeken naar een oplossing.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Idwer Steenstra en Inge de Muinck Keizer,- de Blok. Zij zijn via het keuzemenu van ons algemene telefoonnummer bereikbaar. 

Voor wie liever met iemand wil praten die niet actief is binnen de Amersfoortse brigade, is er een vertrouwenscontactpersoon vanuit Reddingsbrigade Nederland.